Gestaltterapi är enkel och tilltalande samtidigt som den är avancerad och djupgående. Gestaltterapin ger ofta möjlighet att i grunden förändra livet till det bättre. Metoden lämpar sig även utmärkt för coaching av personal. Hos oss på Hälsans Hus finns två välutbildade erfarna gestaltterapeuter.

  

PO Sylwan

PO är diplomerad Gestaltterapeut. Han har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och har arbetat med grupper par och enskilda i över 30 år. Han vet vad som krävs för att uppnå förändring och har hjälpt många människor att komma tillrätta med sina liv. Han har även arbetat med rådgivning och handledning för ledning och personal.

Hemsidor: www.samtalspartner.se   www.laserpartner.se

Tel:018-51 03 62 el 0708-55 85 33   e-post: po@samtalspartner.se
Mottagningsadresser: Kålsängsgränd 10C samt Artillerigatan 12 båda i Uppsala

  

Ambjörn Åkerman

Ambjörn är Diplomerad Gestaltterapeut, ART-Instruktör och gymnasielärare i matematik och fysik. Han arbetar med barn, ungdomar och familjer och ART(Aggression Replacement Training)
Ambjörn kombinerar principer från kognitiv beteendeterapi (KBT) och från undervisning i sin egna gestaltterapeutiska verksamhet med individualterapi, parterapi och handledning. I sitt arbete med par inspireras han av emotionellt fokuserad parterapi (EFT), en av de parterapiformer som har starkast stöd från forskning (Stubb, 2005). Forskning visar att 90% av de par som gått i emotionellt fokuserad parterapi förbättrar sin relation avsevärt.
Medlem i SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter.

Hemsida: www.uppsalagestalt.se
Tel: 0701-59 95 15, e-post: ambjorn.akerman@tele2.se
Mottagningsadress:Hälsotanken, Artillerigatan 12 båda i Uppsala

copyright © 2018 Per-Otto Sylwan. Webmaster: Per-Otto Sylwan